PROJE FINANSMANI ICIN HAZIRLANACAK PROJE DEGERLENDIRME RAPORU ICIN GEREKLI BILGI VE BELGELER Print E-mail

A) YATIRIMCI FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER :

 1. Firma genel bilgileri (yönetim kurulu, iştirakleri, gelirleri, faaliyetleri ortaklık yapısı, sermaye yapısı v.b) (varsa son yıla ait Yıllık Faaliyet Raporu)
 2. Kuruluş ve en son sermaye arttırımının yayınlandığı ticaret sicil gazeteleri
 3. Firma ortaklarını tanıtıcı bilgiler (eğitim durumu, diğer faaliyet konuları, deneyimleri  vb.)
 4. Firma yönetiminde bulunanların deneyimleri, özgeçmişleri
 5. Son üc yıl ve son ara döneme ait gelir tabloları, bilanço ve dökümlü kapanış öncesi mizanlar.
 6. Mevcut tesislerde son üç yıllık ve son ara döneme ait üretim ve satış rakamları (miktar, ciro.) 
 7. Mevcut tesislerin kapasiteleri (her bir ürün için)
 8. Mevcut personel sayısı (tesis + merkez)
 9. Sektör bilgileri; rakipler, toplam kapasite, kapasitenin firmalar itibariyle dağılımı, firmaların pazar payları, toplam ithalat - ihracat rakamları, yurtiçi talep, v.b.
 10. Grup şirketlerin son üç yıl ve son ara döneme ait bilanço ve gelir tabloları, genel bilgiler, ihracat ve ithalat rakamları, yatırımlar, halka açıklık oranları ve çalışan sayısı
 11. Mevcut kısa vadeli krediler (faiz oranı ve tutarı, ana para ödeme tutarları ve vadeleri, kredi kullanım tarihleri,döviz ayrımları)
 12. Mevcut Orta Vadeli Kredilerin itfa tabloları (faiz oranı ve tutarı, ana para ödeme tutarları ve vadeleri, kredi kullanım tarihleri, döviz ayrımları)(leasing, factoring ve diğer mali borçlar dahil )
 13. Döviz ve YTL alacaklar ile borçların detayları (tahsil ve ödeme vadeleri)
 14. Son üç yıl ve son ara döneme ait ihracat ve ithalat rakamları (miktar ve tutar olarak)
 15. Varsa Teşvik Belgesi son halinin fotokopisi (yararlanılan teşvik tedbirleri ve toplam yatırım indirimi varsa tutarı ve süresi) Yeni yatırım planlanıyor mu?
 16. Mevcut tesislerde uygulanan amortisman oranları
 17. Şimdiye kadar mevcut tesislerin yatırımı hangi kaynaklardan karşılandı (özkaynak-yabancı kaynak oranı (yabancı kaynak turu))
 18. Mevcut arsa üzerindeki ipotekler
 19. Önümüzdeki beş yıl için hedeflenen üretim ve satış projeksiyonları
 20. İmza Sirküleri fotokopisi
 21. Faaliyet Belgesi (Orginal)
 22. Vergi levhası (en son yıla ait)
 23. Firma ortaklarına ait kimlik fotokopileri ve ikametgah suretleri
 24. Firma ve ortaklarına ait mal varlığı bilgisi (tapu ve araç ruhsatı fotokopileri)
 25. Leasing işlemleri mevcutsa, Leasing kira sözleşmelerinin fotokopisi
 26. Faktoring işlemleri mevcutsa, factoring şirketi ve yapılan işlemler hakkında bilgiler
 27. İnşaat şirketlerinde iş bitirme belgeleri ve devam eden işlerle ilgili sözleşme fotokopileri
 28. İsyeri, stok, mal veya makine ekipman için yapılan sigorta poliçesi fotokopileri
 29. Firmanın çalıştığı banka - şube bilgileri ile bu şubelerde bulunan kredi limitleri ve risk bilgileri dökümü
 30. İstihbarat bilgisi için firmanın ağırlıklı mal aldığı 3 adet firma ismi ve telefon bilgileri
 31. Varsa grup firması veya iştirakleri hakkında bilgi
 32. Varsa bayilik veya distribütörlük anlaşmalarının fotokopileri
 33. Yıllar itibariyle yapılan ihracat ve ithalat miktarları (mal ve ülke bazında)


B) YATIRIMLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER :

 1. Proje fizibilite raporu
 2. Proje konusu yatırımın içeriği, gerekçesi
 3. Projeden sorumlu kişi veya kişilerin deneyimlerini içeren özgeçmişleri
 4. Proje konusu yatırım sonucu kurulacak tesislerin kapasiteleri (her bir ürün için)
 5. Proje yatırım için gelecek yıllar itibariyle beklenen kapasite kullanım oranları
 6. Proje konusu yatırımın ekonomik ömrü
 7. İstihdam kapasitesi (yatırım sonrası)
 8. Proje konusu tesislerde uygulanacak amortisman oranları
 9. Varsa teşvik belgesi son halinin fotokopisi (yararlanılacak teşvik tedbirleri ve toplam yatırım indirimi tutarı) ve global liste, proforma faturalar
 10. Yatırım tutarına ilişkin bilgiler : USD cinsinden (şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak);
  • Arsa
  • Bina ve inşaat harcamaları
  • Makine ve techizat giderleri
  • Taşıma, sigorta, ithalat ve gümrükleme için beklenen masraflar
  • öngörülen etüd proje giderleri, genel giderler, işletmeye alma giderleri ve beklenmeyen giderler
  • Yukarıda verilen harcamalardan şimdiye kadar yapılmış olanlar neler ve hangi dönemlerde yapılmış
 11. Şimdiye kadar yapılan yatırımın finansmanı hangi kaynaklardan karsılandı ve bundan sonraki yatırımın finansman kaynakları (özkaynak-yabancı kaynak oranı (yabancı kaynak türü))
 12. Kullanılanacak kredilerin (kısa ve orta vadeli) itfa tabloları
 13. Kullanılacak kredilere karşılık verilebilecek teminatlar
 14. Yatırımın termin programı (yükleme, montaj, deneme üretimi başlangıcı, kesin üretime geçiş)
 15. Üretim akışı ve enerji gücü
 16. İnşaat ve makine techizatla ilgili bilgiler (inşaatı yapan firma, ne zaman tamamlandı  veya % kaçı tamamlandı, ne kadar harcama yapıldı, makineler hangi ülkeden ithal edildi, teknoloji hangi yıla ait, toplam makine techizat harcamasının ne kadarı yurtiçi ve yurtdişi, v.b)



C) TEKNİK BİLGİLER :

 1. Proje ile ilgili tüm teknik karakteristikleri açıklayınız
 2. Genel bilgiler (toplam kapalı alan, kat adeti, yapının cinsi, bina içi kullanım alanları, kurulu güç (mw),yıllık üretim (kwh))
 3. Projedeki teknik donanımlar nelerdir ? (havalandırma, ısıtma, yangın ve güvenlik sistemleri)
 4. Arsanın imar durumu ve alanı ? Mülkiyeti kime ait ? Kira ise bürüt bedeli ?
 5. Kamulaştırma işleri tamamlandı mı ?
 6. Altyapı hakkında bilgi (enerji (kva), haberleşme, kullanım suyu, atık su, yağmur suyu, ulaşım, dogal gaz, çevre düzenlemesi)
 7. Zemin etüdü yapıldı mı ? (yapıldi ise ilgili rapor)
 8. İnşaat izni ve ruhsat bilgileri


D) ÜRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER (Proje yatırımı ve mevcut tesisler için) :

 1. Üretime ilişkin bilgiler (proje yatırım ve mevcut tesisler için)
  • Üretilecek ürünler
  • Satış fiyatları
  • Satış miktarları
  • Satış noktaları
  • Müşteri dağılımı
  • Fiyat politikası
  • Satış vadeleri
 2. Satılan malın maliyetine ilişkin miktar ve bunların tedarik fiyatları      (her bir ürün için ayrı ayrı) (Proje yatırım ve mevcut tesisler için)
  • Hammaddeler
  • Kullanılacak yakıt
  • İşletme malzemeleri
  • Kullanılacak elektrik, su, vs.
  • İşçilik ve personel giderleri
  • Bakım onarım giderleri
  • Genel giderler
  • Diğer masraflar
  • Beklenilmeyen giderler
  • Yiyecek-içecek
  • Amortisman
  • Finansman giderleri


Yukarıda belirtilen maliyetlerin ayrı ayrı alım şartları (uygulanan vade, iskonto v.b.)



E ) TEMİNAT MEKTUPLARI (Proje ile ilgili teminat mektubu (T/M) var ise) :

 1. Geçiçi T/M tutarı ve vadesi ?
 2. Kesin T/M tutarı ve vadesi ?
 3. Avans T/M tutarı ve vadesi ?
 4. Bunların haricinde işveren baska T/M talep edecek mi ?
 5. Bu proje ile ilgili xxxxx haricinde hangi bankalardan T/M’ler (tutar, vade, cins) alınacak ?
 6. Tüm mektupların düzenleme ve iade şartlarını (avans geri ödemeleri/iadeleri de dahil) izah eden ilgili sözleşme sayfalarının kopyaları (düzenlenecek mektup örnekleri sözleşme ekinde varsa lütfen belgeleyiniz.)


F) CEZAİ ŞARTLAR :

 1. Gecikme cezası hakkında bilgi (ilgili sözleşme sayfalarının kopyaları)
 2. Projedeki başka cezai şartlar nelerdir ?
 3. Force-major şartları nelerdir ?


G) İSTENİLEN DİĞER BELGELER :

 1. İhale duyurusu (proje kapsamında sözleşme imzalanmış ise gerek yoktur.)
 2. Teklif isteme şartnamesi (proje kapsamında sözleşme imzalanmış ise gerek yoktur)
 3. Yapım sözleşmesi (varsa ilave sözleşmeler)
 4. İşletme sözleşmesi
 5. Teknik şartname
 6. Geçici kabul yapılmış ise kontrol firma tarafından belirlenmis – onaylı -eksiklikler listesi (punch list)
 7. Zemin etüd raporu
 8. Vaziyet planı
 9. Tüm risk sigorta poliçe metni kopyası ve düzenlenmiş zeyilnameler
 10. “Çevresel Etki Değerlendirmesi” (CED) raporu
 

Parajumpers

Parajumpers Jakke

Parajumpers

Parajumpers Jakke

Parajumpers

Moncler

Moncler Jakke

Woolrich

Woolrich Jakke

Parajumpers

Parajumpers Jakke

cheap north face jackets

uggs outlet

cheap north face

north face jackets

uggs for cheap

cheap north face jackets for women

north face jackets on sale

north face on sale

the north face sale

north face jackets

north face outlet

north face outlet locations

north face outlet berkeley

uggs for cheap

North Face Outlet Store

the north face outlet

north face clearance

cheap north face jackets

cheap north face

north face jackets

the north face clearance

cheap ugg boots

cheap north face jackets for women

Parajumpers Salg

Parajumpers Udsalg

Parajumpers Jassen

Parajumpers Veste

Parajumpers Norge

Parajumpers Udsalg

Parajumpers Vente

Goedkope Parajumpers

Parajumpers Salg

Parajumpers Jacka

Parajumpers Rea

Parajumpers Salg

Billig Parajumpers

Parajumpers Jas

Parajumpers Pas Cher

Parajumpers Outlet