HALKA ARZ DANISMANLIGI

Halka arz firmalar için önemli bir hazırlık devresi içermektedir. Bu süreçte denetim şirketi seçimi, istirak ve gayrimenkullerin aktif yapısı içerisinde gözden geçirilmesi, gerekli görüldüğü taktirde bir holding ya da yatırım şirketi bünyesine aktarılması, yönetim hissesinin korunabilmesi için stratejiler geliştirilmesi, ana sözleşme tadilatları, hisse senedi departmanı kurulması, yatırımcı ilişkileri v.b. yapılacak önemli çalışmalar vardır. Şirket bünyesinde bulunan bir danışman bütün bu gerekli altyapı çalışmalarını hissedarların uzun vadeli çıkarları doğrultusunda onlarla birlikte gerçekleştirip, şirketi, mevzuat gereği halka arzi üstlenecek bir yatırım bankasının devreye girmesine hazır hale getirecektir.
Halka arz fiyatının tespit edilmesi için yatırım bankalarıyla yapılacak görüşmeler de danışmanın çok önemli bir görevi vardır. ”underwriting” yapacak banka, riskini azaltmak için mümkün olduğu kadar düşük fiyat empoze ettirmeye çalışarak, zamanlama konusunda da kendi çıkarlarını ön planda tutacaktır. Halka arz sonrası “market-making” için ayrılacak fonların tayin edilmesi ve takibi, fiyat desteklenmesi v.b. danışmanın halka arzin hemen sonrasında üzerinde duracağı diğer önemli konulardır.
Halka arz, şirketlerin sermaye piyasasına girmesi için yalnızca bir başlangıç noktasıdır. Şirketin Borsa’da işlem görmesi ve şeffaf hâle gelmesi yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek, yabancı ortak konusu sık olarak gündeme gelmeye başlayacak, ikincil halka arz önemli bir proje haline gelecektir. Borsa’da işlem gören şirketler için asıl önemli kaynak, ikincil halka arz sonrası toplanan fonlar olmaktadır.