VENTURE CAPITAL–PRIVATE EQUITY DANISMANLIGI
Hızla değişmekte olan iş şartlarına adapte olabilmek ve genişleme hedeflerine ulaşabilmek için güçlü bir sermaye yapısına sahip olmak gerekmektedir. Önceden bir dereceye kadar şirket içi finans kaynakları yeterken artık firmalar dış finansman kaynaklarına da ihtiyaç duymaktadırlar. Şirketlerin yabancı yatırimcılara, stratejik alıcılara ve özel sermaye firmalarına satış sürecinde Arti Finance ve deneyimli çözüm ortaklari uzmanlaşmış deneyimiyle hizmet sunmaktadir. Arti Finance ve çözüm ortaklari, orta ölçekli şirket yatırımı hedefleyen geniş bir yabancı yatırımcı ve finansal kuruluş ağına sahiptir.